Training Bergen op Zoom

Monday, October 6th 2014

Donderdag 25 september werden hulpverleners van Veiligheidsregio Midden- West Brabant getraind voor Moditech's Certified Instructor Programma.